Sejarah

JAMIYAH Singapore was founded in 1932 oleh Eminence beliau, Moulana Abdul Aleem Siddiqui, yang Roving Ambasaddor Damai, dari Meerut, India bersama-sama dengan para pemimpin agama lain di Singapura dan Tanah Melayu pada masa itu.

Jamiyah ketika itu dikenali sebagai Muslim Missionary Society All-Malaya cawangan di beberapa negeri di Malaysia.

Selepas pemisahan dari Malaysia, kami telah menukar nama kami kepada Seruan Islam Singapura (JAMIYAH) tetapi hubungan kami dengan cawangan bekas kami kekal mesra. Pada tahun 1970, Encik Abu Bakar Maidin dan rakan sekerja beliau telah dipilih untuk menyertai pejabat. Kami kemudian mempunyai $5.60 di celengan dan keahlian kami adalah semata-mata 190.Over tahun, keahlian kami melonjak kepada 35,000 ahli.

Ini menunjukkan sokongan dan keyakinan masyarakat dalam Jamiyah. ALhamdulillah, dengan berkat kerja keras dan dengan bantuan dari semua pihak, kita telah dapat untuk membina semula bangunan ibu pejabat itu dari sebuah bangunan satu tingkat kepada 4 pusat moden tingkat di 1985 dan kemudian ke bangunan 7 tingkat hadir kami di 1997.