JWF Maklumat Kewangan

Seruan Islam Singapura - JAMIYAH WELFARE FUND

Seruan Islam Singapura - Jamiyah Welfare Fund.

UEN: T15CC0003G. STATUS IPC: SEHINGGA 30 Nov 2020.

OBJEKTIF

Objektif dana ini adalah untuk memenuhi keperluan sosial dan kebajikan masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama. Dana itu akan digunakan untuk membiayai program dan perkhidmatan sosial dan kebajikan, termasuk berjalan rumah kebajikan dan projek yang berkaitan.

LAPORAN TAHUNAN

Bagi tempoh kewangan dari 1 Jan 2018 kepada 31 disember 2018
Klik pautan di bawah untuk muat turun.

JAMIYAH WELFARE FUND

Seruan Islam Singapura - JAMIYAH WELFARE FUND

UEN: T15CC0003G

STATUS IPC: SEHINGGA 30 Nov 2020

Semua cek dan sumbangan akan dibayar kepada Jamiyah Singapura.

juruaudit: Reanda Adept PAC, 138 Cecil Street, #06-01, Cecil Court, Singapura 069538

Bankers: United Overseas Bank Overseas Chinese Banking Corporation Standard Chartered Bank Malayan Banking Berhad Development Bank of Singapore

JAMIYAH SINGAPORE

MAKLUMAT MASYARAKAT

MASYARAKAT MISLIM SINGAPURA

UEN PENDAFTARAN MASYARAKAT: S61SS0055K (NOMBOR PENDAFTARAN ROS ORIGINAL: 870/1947REL)

PENDAFTARAN AMAL NO - 0568