Khidmat Masyarakat

Jabatan Kebajikan Masyarakat

Jamiyah Welfare Department (JWD) telah ditubuhkan pada 1974. Ia adalah antara masyarakat menyediakan penjagaan dan bantuan kepada mereka yang memerlukan, seperti orang kurang upaya, kurang bernasib baik, janda, anak-anak yatim dan keluarga tahanan dadah. Ia mempunyai tiga perkhidmatan yang klinik perubatan percuma, klinik guaman percuma serta catuan makanan dua bulan.

Antara kes-kes yang dirujuk oleh Jabatan Penjara, Lembaga Pembangunan Perumahan, Kementerian Pembangunan Masyarakat, Belia dan Sukan (MCYS), Majlis Pembangunan Masyarakat (CDC), Ahli Parlimen (Ahli Parlimen) dan lain-lain Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO). Beberapa kes adalah mereka yang tampil ke hadapan untuk mendapatkan bantuan dan membantu.

 

Pusat Kaunseling Jamiyah

Jamiyah Counseling Center telah dilancarkan secara rasmi pada 25 Mei 2005. Teras pelanggan pusat itu terdiri daripada rujukan seminggu dari Mahkamah Syariah. Sejak dibuka, pusat ini telah berjaya diambil ke atas lebih daripada 5000 kes dengan anggaran 4000 Syariah Court rujukan dan lebih seribu pro bono kes daripada orang ramai.

 

Seksyen Wanita

Untuk menggalakkan penyertaan aktif wanita dalam bidang kebajikan dan pendidikan.

1. Memberi peluang dan platform untuk aktivisme wanita dalam bidang kebajikan dan pendidikan

2. Untuk menggalakkan fizikal, intelek, emosi dan rohani (PIES) kesejahteraan wanita

3. Mengadakan kelas untuk wanita semua peringkat umur

4. Menganjurkan aktiviti-aktiviti jangka panjang dan program-program yang akan menggalakkan fizikal jangka pendek dan, Intelek, dan emosi