Significance of Jamiyah's logo

Hijau adalah warna Alam Semula Jadi dan ini melambangkan Deen al Fitrah, Agama Nature iaitu Islam. Ia juga menekankan hakikat bahawa kita perlu memainkan peranan kita sebagai Khalifah fil Ard atau wazir di Bumi.

Bulatan luar adalah Circle Alam Semesta dan Keluarga Makhluk yang tidak kita part.The golongan dalaman adalah Circle daripada Ummat Muhammad, masyarakat Tengah dan menyederhanakan orang yang beriman berusaha untuk merealisasikan peranannya dalam suasana kontemporari realities.The Crescent dan Bintang melambangkan alam semesta holistik Islam dengan sejarah, tamadun yang, wawasannya manakala Minaret bermaksud Mission berterusan untuk umat manusia dan Allah.

Vision / Mission

Vision

Jamiyah membayangkan untuk mencapai misinya dengan berusaha secara berterusan selaras dengan matlamat dan objektif yang dinyatakan dan dengan merancang dan melaksanakan program dan perkhidmatan yang berkaitan dengan kerjasama ahli dan bentuk awam am semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama.

Mission

Objektif dana ini adalah untuk memenuhi keperluan sosial dan kebajikan masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama. Dana itu akan digunakan untuk membiayai program dan perkhidmatan sosial dan kebajikan, termasuk berjalan rumah kebajikan dan projek yang berkaitan.